Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.02.2021.

Nastavak realizacije Programa obuke za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa Upravom za kadrove nastavlja sa realizacijom Programa obuke za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru...

03.02.2021.

Javni poziv za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku za izbor izvođača radova na izgradnji 13 individualnih stambenih objekata u opštinama Berane, Danilovgrad, Nikšić i Pljevlja

Javni poziv za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku za izbor izvođača radova na izgradnji 13 individualnih stambenih objekata u opštinama Berane, Danilovgrad, Nikšić i Pljevlja...

03.02.2021.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o osiguranju

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18)...

03.02.2021.

Rješenje o privremenom finansiranju za februar 2021.godine

Rješenje o privremenom finansiranju za februar 2021.godine...

03.02.2021.

Rjesenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za januar2021.godine

Rjesenje o izmjeni rješenja o privremenom finansiranju za januar2021.godine...

03.02.2021.

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući

Rješenje o utvrđivanju cijene usluge pomoć u kući...

03.02.2021.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Prilikom prelaska na sistem elektronske fiskalizacije neophodno izvršiti defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa

Uprava prihoda podsjeća obveznike fiskalizacije koji se bave gotovinskim transakcijama da je prije prelaska na sistem elektronske fiskalizacije potrebno izvršiti defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, odnosno očitavanje fiskalne memorije, shodno Uredbi o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase (Sl. list Crne Gore, broj 129/20).

03.02.2021.

Saopštenje: Izvršenje budžeta Crne Gore u 2020. godini (GDDS tabela 12)

Pandemija virusa COVID-19 i mjere usmjerene na sprječavanje njegovog širenja, direktno su uticale na ekonomske tokove u zemlji i izazvale negativne posljedice na cjelokupnu ekonomiju. Ugrožena likvidnost privrede kao rezultat ograničene ekonomske aktivnosti u uslovima pandemije, kao i potreba dodatnog finansiranja usljed sprovođenja paketa mjera podrške privredi i građanima, doveli su do najvećeg budžetskog deficita od sticanja nezavisnosti. Međutim, i u uslovima kada je nepovoljna epidemiloška situacija ograničila ekonomsku aktivnost i dovela do negativnog kretanja fiskalnih parametara, likvidnost Budžeta je uspješno očuvana i sve planirane budžetske obaveze su izmirivane pravovremeno...

02.02.2021.

Vlada u četvrtak odlučuje o odboru direktora i izvršnom direktoru nove nacionalne avio kompanije

Komisija za utvrđivanje predloga liste kandidata za članove odbora direktora i izvršnog direktora u d.o.o. “ToMontenegro”, utvrdila je predlog liste kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove i posjeduju potrebne kvalifikacije. Lista se sastoji od šest vrhunskih stručnjaka, koji će zbog svog znanja, kvalifikacija i profesionalnog integriteta biti ponos naše države. O predlogu liste kandidata, Vlada će odlučivati na sjednici koja je zakazana za četvrtak, 4. februar...

02.02.2021.

Vlada Crne Gore nastavlja brigu o najugroženijim građanima

Vlada Crne Gore je na sjednici od 29.01.2021. godine usvojila Informaciju o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati od 1.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. To predstavlja još jednu potvrdu da su Vlada Crne Gore, kao i resorno ministarstvo, čvrsto opredijeljeni da unaprijede životni standard najugroženijih građana, te da osiguraju da svaka pomoć bude upućena onima kojima je zaista potrebna. Očekuje se da će ukupan iznos subvencije i ove godine premašiti 3 miliona eura, čime će se direktno pomoći građanima koji su u stanju socijalne potrebe...