Manja slova Veća slova RSSVijesti

17.08.2020.

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Tivat

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za davanje u dugoročni zakup na period od 30 godina nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Tivat, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa pet zvjezdica sa pratećim sadržajima...

11.08.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Ulcinj

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Ulcinj...

07.08.2020.

Ugovor o nabavci opreme: "Nabavka opreme za specijalizovane ustanove u Crnoj Gori za ostvarenje ciljeva usklađivanja i implementacije EU akija za unutrašnje tržište": Obavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora Korigendum Obavjestenja o ugovoru Klarifikacije Korigendum tenderskog dosijea tenderski dosije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

31.07.2020.

Javni poziv za podnošenje ponuda na Tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subject raspolganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa 4 zvjezdice, sa pratećim sadržajima

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3404 od 2. jula 2020. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Žabljak, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje hotela sa pratećim sadržajima, objavljuje...

28.07.2020.

Najava: Konferencija ,,Od šaltera do klika – završi elektronski''

Najava: Konferencija ,,Od šaltera do klika – završi elektronski

Ministarstvo javne uprave organizuje konferenciju ,,Od šaltera do klika – završi elektronski'' u srijedu, 29. jula, sa početkom u 9:30 časova, koju će otvoriti Suzana Pribilović, ministarka javne uprave.

17.07.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Budva

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3382 od 9. jula 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

16.07.2020.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18) Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza...

03.07.2020.

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Budva

Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-2574 od 14. maja 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje...

23.06.2020.

Crnogorski sistem javnih nabavki među najstabilnijim u regionu

Crnogorski sistem javnih nabavki među najstabilnijim u regionu

Crnogorski sistem javnih nabavki je jedan od najstabilnijih sistema u regionu, ocijenili su eksperti TAIEX peer-review misije Evropske komisije u najnovijem Izvještaju o sistemu javnih nabavki Crne Gore. Ocjene su bazirane na navodima Izvještaja, uvažavajući činjenicu da je misija u Crnoj Gori bila posljednja ekspertska misija u toku 2019. godine u regionu, nakon što su prethodno eksperti posjetili sve susjedne zemlje Zapadnog Balkana.

19.06.2020.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl.list Crne Gore" broj: 41/18), Ministarstvo finansija upućuje Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza...