Manja slova Veća slova RSSVijesti

04.09.2019.

Održan početni sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori”

Održan početni sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori” U prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, 04. septembra 2019. godine održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Dalji razvoj lokalnih inicijativa za zapošljavanje u Crnoj Gori za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”. Projekat je finansiran iz sredstava pomenutog programa, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 18 mjeseci, odnosno do februara 2021. godine...

02.09.2019.

Javni poziv za prodaju nepokretnosti u KO Savski Venac - Beograd, Republika Srbija, u svojini države Crne Gore

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10), člana 11 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije (“Službeni list RCG”, broj 20/04) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3214, sa sjednice od 18.07.2019. godine, Komisija za prodaju nepokretnosti u KO Savski Venac – Beograd, Republika Srbija, u svojini Države Crne Gore, objavljuje...

28.08.2019.

Ministarstvo finansija objavljuje javni poziv za konsultacije povodom izrade Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022. godina

Programom rada Vlade za 2019. godinu predviđena je izrada Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina. Crna Gora već šestu godinu pristupa izradi Programa ekonomskih reformi, koji obuhvata ekonomsku politiku Crne Gore za narednu godinu i srednjoročni period, kao i agendu strukturnih reformi koja prikazuje javne politike u 8 oblasti i to: reforma energetskog tržišta i tržišta saobraćaja; sektorski razvoj; poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije; istraživanje, razvoj i inovacija i digitalna ekonomija; reforme vezane za trgovinu; obrazovanje i vještine; zapošljavanje i tržište rada, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti. Značajna posvećenost i fokus Programa biće na setu pažljivo izabranih prioritetnih strukturnih reformi koje će biti dio PER2020, a u skladu sa preporukama Evropske komisije...

28.08.2019.

ODRŽAN POČETNI SASTANAK ZA PROJEKAT “RAZVOJ STRUČNIH I OBRAZOVNIH KVALIFIKACIJA U SKLADU SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA”

27. avgusta 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Razvoj stručnih i obrazovnih kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada”. Projekat je finansiran iz Sektorskog operativnog programa za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 u okviru instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do avgusta 2021. godine...

08.08.2019.

Vlada iz kapitalnog budžeta u 2020. godini planira nastavak realizacije već započetih kapitalnih projekata u sjevernoj regiji procijenjene vrijednosti od preko 150 miliona €, uz stvaranje prostora za otpočinjanje realizacije novih projekata

Povodom neistinitih, tendencioznih i zlonamjernih tvrdnji koje su objavljene u pojedinim medijima da Vlada navodno za 12 opština ne predviđa „ni centa“ izdvajanja u kapitalnom budžetu za 2020. godinu, radi istinitog informisanja javnosti saopštavamo sljedeće...

02.08.2019.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, broj 41/18) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je pripremila Agencija za nadzor osiguranja...

02.08.2019.

Izmjena javnog poziva za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica

Na osnovu člana 26 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), a u vezi sa čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), članom 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključcima Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

02.08.2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda na tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...

01.08.2019.

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate

Državni sekretar Katnić: Aktivnosti Vlade Crne Gore u borbi protiv sive ekonomije daju rezultate

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Izvještaj o aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije sa predlogom mjera za suzbijanje sive ekonomije...

01.08.2019.

Javni poziv za podnošenje ponuda na Tenderu za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zv

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3312 od 25.07.2019. godine, Tenderska komisija za prodaju nepokretnosti sa investicionim ulaganjima u Opštini Bar, u vlasništvu Države Crne Gore, subjekt raspolaganja Vlada Crne Gore, radi izgradnje ekskluzivnih objekata turizma, i to hotela kategorije pet zvjezdica, objavljuje...